Videoproduksjon

Kort leveringstid
på webtilpasset video (SoMe-video*)
*SoMe er forkortelse for 
"Sosiale Medier"