Videoproduksjon

Kort leveringstid
på SoMe-video*
*SoMe er forkortelse for 
"Sosiale Medier"
  • Idé
  • Manus
  • Opptak
  • Redigering
  • Lydredigering/musikk
  • Titler og undertekster