Kurs og undervisning
en-til-en eller i mindre grupper
  • Hjemmesidekurs Bygg din egen hjemmeside eller nettbutikk
  • Photoshop Grunnleggende og videregående
  • Produktfotografering
  • Videoredigering Premiere Pro, iMovie, Camtasia (presentasjon/instruksjon)
  • Teksting av video på Facebook/Youtube. Lær hvordan
  • Dronekurs Grunnleggende teori og praktisk flygning
Kurs tilpasses etter behov

Pedagogiske prinsipper ligger til grunn i undervisningen: Motivasjon; Aktivisering; Konkretisering; Variasjon; Individualisering; Diskusjoner