Mobiltilpasning av hjemmesider

 Mobiltilpasning:

At websiden er leslig direkte på smarttelefon uten behov for ekstra navigasjon

eller zooming 

IKKE

MOBILTILPASSET

TEST
om din hjemmeide
er mobilvennlig