top of page

Mobiltilpasning av hjemmesider

Bildet viser skjemkopi av webside som er mobiltilpasset.
Bildet viser webside som ikke er mobiltilpasset i den størrelsen den vil fremstå på en mobiltelefonskjerm.

 Mobiltilpasning:

At websiden er leslig direkte på smarttelefon uten behov for ekstra navigasjon

eller zooming 

IKKE

MOBILTILPASSET

TEST
om din hjemmeide
er mobilvennlig
bottom of page