top of page

Direkte sendinger på Internett?

Webinar? Gå Live?

Ønsker du eller din virksomhet å nå ut til mange med et foredrag, et kurs, et informasjonsmøte eller liknende? Ofte kan det jo være vanskelig å samle tilhørerene grunnet tidsmangel, tidspunkt, avstander osv.

Da er kringkasting/direkte video på Internett en god løsning.

 • Kostnadsbesparende
 • Forhåndsannonsert gir god dekningsgrad
 • Interaktivitet Q/A spm/sv på direkten
 • Grenseløs tilgjengelighet
 • Varig tilgang i ettertid

Hva trengs?

For et godt resultat kreves:

 • 4G eller en middels god internettforbindelse for stabil HD-sending

 • Et kamera med SDI- eller HDMI-utgang

 • Stativ

 • Evt. signalkonverter

 • Profesjonelle mikrofoner

 • Konto på enten YouTube, Vimeo eller FaceBook eller en hjemmeside

 • Å vite hvordan det gjøres

Kurs/opplæring

eller utførelse:

- Ta kontakt

bottom of page