top of page

STRØMMING

Ønsker du eller din virksomhet å nå ut til mange med et foredrag, et kurs, et informasjonsmøte eller liknende?

 

Ofte kan det  være vanskelig å samle et publikum grunnet tidsmangel, tidspunkt, avstander osv. Da er kringkasting av video på Internett en god løsning.

 

Ved profesjonell strømming er kamera montert på stativ. Mikrofon er plassert nær eller på de som snakker, Powerpoint-foiler kan kjøres direkte fra kontrollbordet.

​Strømming er: 
  • Kostnadsbesparende
  • Når ut til mange til mange  - Forhåndsannonsert gir god dekningsgrad
  • Interaktivitet Q/A spm/sv på direkten
  • Åpen tilgang 24/365 i ettertid
bottom of page